201211161353059334XhZNQU4R201302111360596314WFyw7RzdFlowStart-light1201302111360596073AQH23Fq3201211161353059330ohT93Ide2013021113605961494uRrfGxD9470TS-1-4-Wilo8004DSE 8610 MKII.png

JO's Marin & Industrielektriska är ett marin- och industrielektriskt företag med huvudinriktning på service, konstruktion, tillverkning och installation av:

  • Larm och övervakningssystem för dieselmotorer och generatorer
  • Kompletta systemlösningar för generatoraggregat/reservkrafts anläggningar
  • Tillverkning av paneler för styr och övervakningssystem
  • Larm system för direkt- och fjärrövervakning
  • Kontroll och service på generatoraggregat/reservkrafts anläggningar