ATS (Automatic Transfer Switch)

Kraftomkopplare används t.ex när det finns två stycken matande nät till en anläggning.
Omkopplare mäter spänning och frekvens på nät 1 och när detta nät försvinner så kopplar den om till nät 2 för att behålla anläggningen i drift. När omkopplare känner att nät 1 är tillbaka så kopplas anläggningen över till nät 1.

DSE335

DSE335 används då det finns två matande nät. DSE335 övervakar det matande nätet, om detta nät försvinner kopplas det andra nätet in för att driva anläggningen tills nät 1 återkommer och kopplas tillbaka.

DSE333


DSE333 övervakar matande nät, om nätet försvinner skickas en signal för att starta generatorn, generatorn kopplas in och driver anläggningen tills nätet återkommer.

DSE331


DSE330


DSE330 är den minsta panelen i ATS serien

Fjärrstyrning/övervakning

DSE890 WebNet Gateway

Med DSE890 kan generatorer övervakas och styras via en websida eller via en mobil app.
Den ansluts antingen via ett nätverk eller GSM,(GPS positionering via GPS antenn är möjlig)

Via websidan och mobil appen kan man övervaka/styra generatorn med alla värden som finns tillgängliga
i generator panelen. GPS positionering med satellit karta finns på websidan.