ATS

ATS (Automatic Transfer Switch)

En kraftomkopplare används t.ex när det finns två stycken matande nät till en anläggning. Omkopplaren mäter spänning och frekvens på nät 1. När detta nät försvinner kopplar den om till nät 2 för att behålla anläggningen i drift. När omkopplare känner att nät 1 är tillbaka kopplas anläggningen över till nät 1.

DSE335

DSE335 används då det finns två matande nät. DSE335 övervakar det matande nätet, om detta nät försvinner kopplas det andra nätet in för att driva anläggningen tills nät 1 återkommer och kopplas tillbaka.

DSE334

DSE334 övervakar matande nät, om nätet försvinner skickas en signal för att starta generatorn, generatorn kopplas in och driver anläggningen tills nätet återkommer.

DSE331

DSE331 är för byte mellan 2 olika kraftkällor.

DSE330

DSE330 är den minsta panelen i ATS serien

DSE327

DSE327 är en automatisk kontrollmodul som är utformad för att övervaka spänningen hos en inkommande nätförsörjning från två olika källor. Detta kan vara från båda generatorer eller nätaggregat eller en kombination av båda.
Modulen övervakar S1 och i händelse av ett fel utfärdar ett startkommando till S2.