Motorpaneler

Motorpaneler

DSE E800

 

 • Automatisk Varvtalsreglering
 • Automatisk varvtals rampning
 • 11 Programmerbara ingångar
 • 4 Programbara utgångar
 • Händelselogg ( 250 ) 
 • 3 Inställningsbara underhållslarm
 • Bränsleanvändningövervakning och låga bränslelarm

DSE E400

 

 • Automatisk Varvtalsreglering
 • Manuell Varvtalskontroll via tryckknappar, digital in eller analog in
 • 4 Programmerbara digitala ingångar, 7 Programmerbara analoga ingångar
 • 2 Programmerings bara DC utgångar, 2 Programmerings bara PWM/PWMi utgångar, 1 Programmerings bar analog utgång
 • Händelselogg ( 250 )
 • Bränsle övervakning och låga bränslelarm

DSE E100

 

 • Realtids händelse logg
 • Proggrammerbar via PC och USB-port
 • 4 proggrmmerbara DC utgångar
 • 3 Proggrammerbara analoga/digitala ingångar
 • 4 proggrammerbara digitala ingångar
 • 3 motor larm
 • Timräknare
 • Batteri spänning visning

DSE E050

 • 3,5” färgdisplay (320 x240 pixel)
 • 4 programmerbara multifunktions ingångar (Digital, Ström, Volt, Resistans )
 • 3 utgångar för externa relä, LED, Summer
 • 80 mm hål bild, panelmontage
 • IP67 klassning
 • Display värmare
 • Anslutning 18 pinnars Deutsch kontakt
 • Can kommunikation
 • Tir 4 och steg V (5) motorer
 • 5 programmerbara front tryckknappar

DSE E050 presentation