AVR

AVR Spännings Regulator

DSE A106 MKII

 • Mjuk start rampning
 • Över magnetiserings skydd
 • Förlust av spännings sensorskydd
 • Val med DIP-switch för 2 spänningar, 2 frekvenser och 4 stabilitetsintervall.
 • LED-indikering för fel och driftsstatus
 • Under Frekvens (UFRO) skydd med valfritt momentant steg
 • Potentiometerjustering för spänning, droop, UFRO, proportionell och integrerad förstärkning
 • Fjärr justeringspotentiometer med -10 V till 10 V signal och 5 kΩ, m.m.
 • Programerbar med DSE815

DSE A108

 • CAN-port J1939-kommunikation.
 • Mjukt startrampning
 • Under Frekvens (UFRO) skydd med valfritt momentant steg
 • Förlust av spänningssensor skydd
 • Över magnetiserings skydd
 • Fjärr justerings potentiometer med -10 V till 10 V signal och 5 kΩ, m.m.
 • Val med DIP-switch, 6 konfigurationer och 2 stabilitetsintervall
 • Potentiometerjustering för spänning, droop, UFRO, proportionell och integrerad förstärkning
 • LED-indikering för fel och driftsstatus
 • Programerbar via DSE815

DSE A109

 

 • Mjukt startrampning
 • CAN-port J1939-kommunikation.
 • 3-fas / 1-fas PMG (permanent magnet), Shunt eller AREP
 • 3-fas / 1-fas Avkänning
 • Under Frekvens (UFRO) skydd med valfritt momentant steg
 • Förlust av spänningssensor skydd
 • Över magnetiserings skydd
 • Fjärr justerings potentiometer med -10 V till 10 V signal och 5 kΩ, m.m.
 • Val med DIP-switch, 6 konfigurationer och 2 stabilitetsintervall
 • Potentiometerjustering för spänning, droop, UFRO, proportionell och integrerad förstärkning
 • LED-indikering för fel och driftsstatus
 • Programerbar via DSE815

DSE 815

 

   • Kommunikations adapter för DSE spänningsregulatorer inkl kablage. USB
   • AVR kan programmeras utan extern spänning