Om oss

Historia

I april 1992 Grundades JO’s BÅTELEKTRISKA AMIRA av Jimmy Olausson. Företagets huvudinriktning bestod till en början av service och reparationer av elektriska system. Vilket till största delen berörde dieselmotorer, växlar, bogpropellrar och larmsystem.

Under årens lopp utvecklades företagets verksamhet och växte till att omfatta systemutveckling, konstruktion och tillverkning av kompetenta styr- och övervakningssystem för marina samt industriella applikationer.

År 2000 ombildades företaget till ett aktiebolag. Verksamheten utökades även till att utföra konsultuppdrag kring marin och industrielektriska installationer. Vilket bidrog till att namnet ändrades 2006 till det som används idag, JO´s Marin & Industrielektriska AB. Detta för att namnet bättre skall passa in på den verksamhet som bedrivs.

Sedan 2010 har företaget funnits på Ruskvädersgatan 13 i Göteborg och arbetar främst med generatorer, reservkraft, kraft och automationssystem, serviceunderhåll samt fullskalig el service på stenkrossar. JO´s Marin & Industrielektriska är också agentur för försäljning och service av styrsystem och motorvärmare.

Idag har företaget tagit ännu ett steg i förändringsprocessen genom en utökad personalstyrka som ser fram emot nya utmaningar och vidare utveckling.