Service

Service

JO´s marin & Industrielektriska AB utför service och reparationer på fartyg samt industrier. Med hjälp av våra servicebilar kan vi snabbt vara på plats där det behövs. För flexibilitet är något vi anser vara viktigt för att kunna erbjuda service på de platser som passar våra kunder bäst.

Dygnet-runt support erbjuds till våra avtalskunder.

Jo´s Marin & Industrielektriska AB

Reservkraft Service

JO’s Marin & Industrielektriska AB erbjuder service, tester och konditions besiktningar av reservkraftsanläggningar såväl som reparationer och ombyggnader.

Kontakta oss för mer information.

Detta är några exempel:

  • EI-kvalitets analyser, samt dokumentering
  • Serviceavtal, innehållande bla. regelbundna tester och underhåll av anläggningen
  • Upprättande av driftjournaler och provkörningsprocedurer som anpassas efter anläggningens utformning
  • Drift utbildningar samt teknisk support och jour
  • Konsultation vid införskaffning eller ombyggnad av reservkraft
  • Utredning av effekt och funktionsbehov
  • Integrerade lösningar
Jo´s Marin & Industrielektriska AB

Stenkrosservice

JO´s marin & Industrielektriska AB utför en fullskalig elservice och reparationer på stenkrossar. På allt från generatoraggregat och larm till övervakningssystem mm.

Kontakta oss för mer information.

Belastningsprov

JO´s Marin & Industrielektriska AB äger en mobil belastningsbank med kraftkablage för en effekt upp till 600 kW, 400/230 Vac. Denna mobila enheten är komplett med kraftkablage.

Som en del av reservkraftsservicen erbjuder vi belastningsprov och belastningskörning av generatoraggregat med belastningsprotokoll i samband med detta. Belastningsbanken används även för att testa, konfigurera och diagnostisera styrsystemet (lastfördelning vid parallell drift). Det finns även möjlighet till att hyra enheten med eller utan kablage samt med eller utan personal.

Kontakta oss för mer information.

Offshore Service

JO´s Marin & Industrielektriska AB utför service och elektirska reparationer på fartygsutrustningar. På allt från diesel motorer, generatoraggregat, larm och övervakningssystem till lastfördelningssystem och huvudtavlor mm.

Kontakta oss för mer information.

Jo´s Marin & Industrielektriska AB